Home

Werkgroep Haagse Kracht

LogoVlieger

Met een uniek project wil de werkgroep Haagse Kracht de werkloosheid in Den Haag terugdringen.

Werkzoekenden vormen momenteel de grootste arbeidspool in Nederland en vertegenwoordigen vrijwel alle vakgebieden. Het plan is om werkzoekenden te organiseren in twee groepen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen;
- een groep met ondersteunende en coördinerende kwaliteiten
.  (HR/P&O, financiën, planning, administratie e.d.)
- een groep met uitvoerende/technische kwaliteiten
.  (elektrotechniek, installatie, onderhoud, bouw e.d.)

Deze georganiseerde werkzoekenden worden vervolgens ingezet op grootschalige projecten van de gemeente Den Haag en/of het bedrijfsleven die door gebrek aan mankracht en financiën nu niet kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt het bedrijfsleven ook betrokken voor zaken als specifieke kennis/kunde, ontbrekende mankracht, training van werkzoekenden en materialen/inkoop.

Haagse Kracht wil werkzoekenden inzetten om andere werkzoekenden aan het werk te helpen en de (Haagse) economie weer op te starten!

Krant2015_Kool